2015 var rekordår för vägbyggen

Sveriges vägar frodas, skulle man kunna säga för år 2015 var nämligen ett riktigt rekordår i satsningen på vägarna i landet.

arbetskläderSommaren 2015 var kännbar för landets resenärer både i personbilar och kollektivtrafiken då satsningen på att förbättra Sveriges resvägar var i full fart. På Trafikverkets hemsida kunde man bland annat tidigt varna för störningar under sommarmånaderna på vägar såsom på E4 och E10 i Norrbotten, E4 från Västerbotten till Jönköpings län, E22 i Östergötland och i Skåne och broarbeten på E4 i Stockholm med flera. Något som även Sveriges Radio kunde rapportera om med fokus på huvudstaden där stora satsningar på pendeltågstrafik, tvärbana och Saltsjöbanan genomgick en rad olika förbättringar – vilket såklart påverkade resenärerna med längre väntetider, ersättningsbussar och inställda avgångar på många håll. Men syftet med fjolårets arbeten är förstås gott, att förbättra för alla typer av resenärer och det är något som vi får skörda frukten av detta år och framåt.

Få olyckor har rapporterats i samband med arbetena

Något positivt är att få olyckor i samband med de olika vägarbetena rapporterades under året tack vare en stor satsning på säkerhet både för personerna som arbetet med byggen och för personer som vistats i närliggande omgivningar. Vad man till exempel kan se är en ökning av inhandlade arbetsskor hos arbetsbyxor.com och andra leverantörer som tillgodoser att vägarbetarna skyddas och framförallt syns tack vare sina numera lagstadgade västar i starka neonliknande färger vilket gör att bilister ser arbetarna i god tid. Något som också påverkat den låga olycksrapporteringen – och någon som verkligen ville att omgivningen skulle ta mer notis om vägarbetarna och deras säkerhet under fjolåret var 36 årige Nicklas som på Facebook skrev ett inlägg om det hela, något man kan läsa om hos Metro.