Arbetsmiljön inom transport

Idag är det över 250 000 personer som arbetar inom transport i Sverige. Arbetsskadorna ligger idag över genomsnittet: stress, trafikolyckor och våld är några av de vanligaste orsakerna. Hur kommer man till bukt med arbetsmiljön för de anställda inom denna breda sektor?

Det är både under och mellan åkningarna som man har chansen att bidra till en god arbetsmiljö inom transportsektorn. Framför allt pratar man om vikten av att inte köra för långa sträckor, både rätten – och skyldigheten – att ta rast, och att inte göra arbetet för monotont och ensamt på olika sätt. Men tyvärr är det inte bara trafikolyckor som står för de flesta arbetsrelaterade skador hos folk inom transport. Det är ergonomi, fordonets utformning: och yttre faktorer som hot och våld som också spelar in.

Detta går att göra

Arbetsmiljöverket skriver på sin sida om vilka utmaningar transportsektorn har och vad som är grundläggande att känna till för någon som arbetar ute på vägarna som chaufförer och liknande. Man lägger bland annat stor vikt på att lägga mycket ansvar på arbetsgivaren: det ska finnas goda förutsättningar för den som arbetar att kunna ha en bra arbetsställning (det finns till exempel rekommenderade mått för säte, höjd till tak och så vidare) men också vikten av att se till att chauffören får ut den rast som denne behöver för att säkerställa sin egen och medtrafikanternas säkerhet. Vidare menar man att förarna ska förses med utbildning och kunskap kring lastsäkring, ha rutiner för rehabilitering och hjälpmedel för föraren som till exempel trappklättrare.

Vidare ser man gränsen för vem som är arbetsgivare när man är egenföretagare som ett problem i sig. Det är arbetsgivaren som är skyldig arbetstagaren att förse denne med material som gör det säkert att köra ett fordon. Men är man egenföretagare är det lätt att man tänjer på gränserna och därför utsätter sig själv och andra för fara. Tyvärr är det en ökande tendens som man också förutspår blir större när konkurrensen inom transportsektorn ökar.