Förbättra vägarna för cyklar

Att cykling är något som främjar både hälsa och miljö är känt sedan tidigare. Dock har många olyckor skett på senaste tiden och därför vill regeringen skärpa lagar angående cykeltrafiken. Men vad gäller egentligen i dagsläget?

 

pexels-photo-48675Eftersom regeringen planerat att öka cyklingen runtom i landet pågår många diskussioner om hur man ska förändra trafikmiljön för att fler ska kunna cykla säkert. Något man själv kan tänka på är att investera i en bra och säker cykel. Cykloteket.se har stort utbud av cyklar men det går såklart även att göra begagnade köp, så länge man inte slarvar med att kontrollera cykelns skick innan man ger sig iväg. Gällande säkerheten på vägarna vill regeringen, enligt en artikel hos Aftonbladet, göra fler lagändringar för att cyklister ska få en bättre miljö och för att cykeln som transportmedel ska användas mer frekvent. Diskussioner pågår bland annat om hur man ska förenkla framkomligheten. Ett förslag är exempelvis att tillåta att cyklister över 15 år ska få ha möjlighet att cykla på vägar med en hastighet på max 50 kilometer i timmen. Dessutom föreslås det att vissa städer ska införa regler om särskilda cykelgator, där bilister ska vara tvungna att anpassa hastigheten.

 

Hur många olyckor sker i trafiken?

pexels-photo-199529År 2016 skedde fler olyckor i jämförelse med året innan. Detta skriver Svenska Dagbladet, som hänvisar till en statistik som säger att 22 cyklister omkom, varav 15 av dessa blev påkörda av bilar. Att man nu vill förändra trafikregler och lagar gällande cykling tros vara en konsekvens av alla olyckor som skedde. Att införa enhetliga lagar som tar hänsyn till både bilister och cyklister är därför viktigt, då trafikreglerna i dagens läge är mycket anpassade efter bilister. Att miljön är utformad på så vis tros vara en anledning till varför så många olyckor skedde år 2016.

 

Vilka trafikregler gäller för en cyklist?

Trafikverket har sammanställt en lista över de viktigaste reglerna som gäller för cyklister. Nedan följer några av de vanligaste reglerna man som cyklist ska tänka på i trafiken:

 

  • Väjningsplikten. Att ha väjningsplikt innebär att man som cyklist ska ta hänsyn till fordon som närmar sig och sänka hastigheten eller stanna.
  • Överfarter och övergångsställen. En cykelöverfart är den del av vägen som används av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en cykel- eller körbana. Här får inte fordon köras med hastigheter högre än 30 kilometer i timmen. Gällande övergångställe är det inte förbjudet för cyklister att korsa ett, men det är tänkt för gående och därför olämpligt och därför bör man kliva av och gå. Vid övergångsställen har man väjningsplikt både mot gående och fordon.
  • Gågator och gångområden. När en cyklist cyklar på ett område där gångtrafik normalt sker är den högsta hastigheten som gäller gångfart.
  • Svängar. Som cyklist ska man ge tecken i god tid innan man svänger så att andra trafikanter ser vart man är på väg. Vid vänstersvängar ska man lägga sig längst till höger, och sedan kan man gärna leda cykeln över vägen för att vara extra säker.
  • Speciella cykelbanor. Om det finns en cykelbana ska cyklister använda den. Barn får använda gångbanan tills de fyllt åtta år.