Fördelen med GPS i åkarnas fordon

Hos många företag används i dag GPS i fordonen för att företagets ledning lättare ska kunna hålla koll på var bilarna befinner sig med mera. Du kan genom GPS:en också underlätta bokföring och körjournaler. Men finns det fler fördelar?

Du kan enkelt installera en GPS i dina åkares bilar. Då kan du se hur de rör sig i Sverige eller i andra länder. Ett exempel är traxet.se som också har en app där du som företagsledare eller transportansvarig kan följa bilarna i realtid. Du kan också se under vilken tid bilen rör på sig, om dörrar öppnas eller liknande.

Underlättar både för dig och föraren

Ett bra GPS-system innebär många fördelar både för dig som företagare men också för de åkare och förare som arbetar inom företaget. För det första vet du alltid var bilarna är, och för det andra underlättas upprättandet av körjournaler. Föraren slipper lägga tid på att skriva ner exakt var denne kört eftersom detta kan följas genom GPS:en. Det är enkelt för dig som företagare att få tag i journalen direkt från systemet, och om bilen har körts enligt plan är det inga konstigheter. Om en bil i företaget plötsligt varit på avvägar kan den aktuelle föraren ställas till svars eftersom GPS-systemet inte kan luras så enkelt. Detta innebär också en trygghet för företagets förare och åkare eftersom de inte kan beskyllas för att ha kört omvägar med mera. Om bilen blir stulen är det också enkelt att se var den tar vägen.

Kränker GPS:en integriteten?

Några förare kan tycka att en GPS är integritetskränkande men så är ofta inte fallet. Som åkare eller förare av en tjänstebil har man skyldigheter och rättigheter. Du kan givetvis köra in på en rastplats för toalettbesök och liknande trots att det sitter en GPS i bilen. Däremot kan du inte, utan särskild tillåtelse, ta omvägen förbi det egna hemmet och hälsa på familjen. Du som företagare bör dock noga förklara GPS:en och dess användning för dina anställda. Då har de ofta lättare att acceptera att en GPS finns och de blir mer medvetna om hur och var de kör.