Klädskåp – en förutsättning för ett bra arbete

Brandkårens omklädningsrumDet går inte att göra ett bra arbete om man inte har rätt förutsättningar. Det gäller vägbyggen och andra arbeten med infrastruktur, men också många andra samhällsviktiga verksamheter. Det handlar t.ex. om möjligheten att förvara sina kläder i ett skåp.

Många viktiga verksamheter, som infrastrukturarbeten och olika typer av vård, kräver speciella kläder. Det går inte att lägga asfalt i jeans, och en läkare måste ha kläder som är lätta att hålla rena och sterila.

Klädskåp i nyheterna

Ett bra klädskåp är en viktig förutsättning för att detta ska fungera. I många branscher höjs därför röster för att få tillgång till bra skåp. Här är tre exempel från nyhetsflödet.

  1. På Bergvikens äldreboende i Luleå har personalen efter påtryckningar fått egna skåp för förvaring av kläder, skriver NSD.se. Tidigare fick de som arbetade på boendet låna skåp under arbetstid, på samma sätt som man lånar ett skåp under den tid man är på gymmet eller i simhallen.
  2. Klädskåp till samtliga i personalen gör det möjligt att skilja på arbetskläder och privata kläder, vilket minskar sjukdomarna både hos personalen och hos brukare eller patienter. För de som arbetar i hemtjänsten i Skelleftehamn fungerar detta inte. Norran skriver om när kommunpolitikerna fick komma på besök i verksamheten, och se både vad som fungerade och vad som inte fungerade.
  3. Brandmän är en annan samhällsviktig verksamhet. Enligt Yle har brandmän som inleder sin yrkesbana bättre hälsa än övriga befolkningen, även om den försämras med tiden. En anledning till detta kan vara att brandmän byter kläder direkt efter en utryckning – de åker inte tillbaka till brandstationen i de kläder de använt under släckningsarbetet. De använda kläderna läggs i säckar som förseglas, och kläderna tvättas så fort man är tillbaka på brandstationen.

Som de här exemplen visar är det viktigt att kunna separera dels arbetskläder från privata kläder, men också att kunna separera smutsiga arbetskläder från rena. Klädskåp är en mycket viktig beståndsdel för att få bättre hygien. Men det kan även behövas tvättmaskiner eller annat som krävs för att garantera hygienen på arbetsplatsen. Det innebär en kostnad, men det är något som alla tjänar på.