Satsning på cykelväg

Det satsas många kronor på diverse vägbyggen runt om i landet, och det är inte bara bilvägarna som ska rustas upp eller läggas nya – även cykelvägarna ska bli bättre och i Sundsvall väljer man att satsa miljoner på detta.

Tidigare har kör snabb bilvi skrivit om hur 2015 var ett riktigt rekordår för vägbyggen, nu för 2016 är det dock cykelbanorna som ligger i fokus. Till exempel är man i full färd i Sundsvall att äntligen ge sig i kast med den länge planerade gång- och cykelbanan mellan Specksta och Matfors. Planerna har funnits, men inte pengarna och nu har man äntligen hamnat i fas för att kunna sätta igång – något som är mer än välkommet hos cyklisterna. Fram tills nu har man nämligen fått ge sig ut på motorvägen för att ta sig den sista biten och hålla sig till vägrenen på väg 544 efter att ha passerat Specksta, något som både gångtrafikanter och cyklister fått samsas om.

Bygget började på 90-talet

Planerna för bygget har länge varit i görningen och enligt Sundsvalls tidning påbörjades bygget redan på 90-talet och då kom man så långt som att få sträckan att nå från Sörfors till Specksta. Sen tog pengarna slut och bygget avstannade. Men som en god överraskning meddelade Trafikverket redan 2013 att planerna på bygget skulle komma att plockas upp igen och man påbörjade då ett samråd med bland annat kommun, boende och kollektivtrafik för att strax få byggstart. Kalaset är dock inte gratis. På det hela taget räknar man att bygget kommer kosta 25 miljoner kronor.

Inga hinder

För tidningen berättar Anders Westlund, som är projektledare på Trafikverket, att man inte ser några hinder som skulle kunna komma att rasera byggplanerna. Därför är han helt och hållet säker på att byggstart kommer bli år 2017 som planerat och starkt fokus kommer ligga på att göra vägen så säker som möjligt för trafikanterna till fots eller cykel.