Trängselskatt på Essingeleden

Trängselskatten var omstridd när den infördes i Stockholm, men det flesta har nu vant sig vid den. När trängselskatt nu också införs på Essingeleden kommer debatten troligen att ta fart igen.

Varje år ökar befolkningen i Stockholms län med mellan 35 000 och 40 000 individer. Det innebär påfrestningar på infrastrukturen, och det görs därför stora investeringar, bl.a. i nya järnvägsspår och spårvägar. Men detta räcker inte, skriver Trafikverket på sin webbplats. 1 januari 2016 höjdes avgiften, den s.k. trängselskatten, för att köra in i Stockholms innerstad. Men trängselskatten utökades också till att gälla på Essingeleden, motorvägen som är en del av både E20 och E4.

Enligt beräkningar som utfördes av Trafikverket innan de nya reglerna infördes skulle trafiken på Essingeleden minska med 10 %. Det har funnits kritik mot att man på detta sätt avgiftsbelägger den enda förbifart som finns för att ta sig runt Stockholm. Enligt myndighetens beräkningar är också 90 % av de fordon som trafikerar leden hemmahörande i huvudstadsområdet.

Mer information om förändringarna i trängselskatten finns i den här filmen.

Det maximala beloppet man kan betala blir 105 kr per dygn. Trängselskatt betalas inte för trafik på helgdagar, dag före helgdag, och inte heller under juli månad.

Trängselskatten har alltid varit omstridd, och det kommer troligen att bli diskussion nu också. I höstas passerade 130 000 fordon per dygn på Essingeleden, vilket resulterade i köer inte bara på leden utan även på intilliggande vägar. Även om avgifterna kommer att minska köerna och trängseln så kommer den stora minskningen troligen inte att ske förrän på 2020-talet, när Förbifart Stockholm har byggts. En del av pengarna från den höjda trängselskatten kommer att användas till att finansiera bygget av Förbifarten.